Large container ship loads cargo in logistic port with crane. Concept import export business. Aerial top view.

WSJ: USA och Kina frikopplas än mer

Amerikanska företag väljer bort Kina, konstateras Wall Street Journal i veckan. Importen från Kina till USA ökade förvisso med 1,5 procent från mars till april, men Kinas andel av den amerikanska varuimporten sjönk till den lägsta nivån sedan 2006. Nedgången kommer i takt med att geopolitiska spänningar alltmer påverkar beslut kring partners och geografiska marknader i försörjningskedjan, och amerikanska företag letar efter alternativ till kinesiska leverantörer. Det som Kina har tappat har till stor del hamnat i Europa, Mexiko och i andra asiatiska länder (se figuren). En grupp av 25 asiatiska och sydasiatiska länder, däribland Indien, Japan och Vietnam, stod för 24,7 procent av den amerikanska varuimporten under perioden april 2022-april 2023. Utvecklingen avspeglas i en omfattande pågående och planerad reshoring av tillverkning samt i förändrade mönster i världens containertrafik och lageretablering. 

Fler nyheter

Stadigt växande marknad för fjärdepartslogistik

Uttrycken fjärdepartslogistik (4PL) och Lead Logistics Provider (LLP) lär ha myntats 1996 av Bob Evans, som då var konsult på Arthur Andersen (numera Accenture). Han definierade dessa båda uttryck som benämningar på en integratör som med resurser, kapacitet och sin egen och andra organisationers teknik designar, bygger och opererar omfattande lösningar i försörjningskedjan.

Läs mer »

Jula investerar i en AutoStore-lösning

Butikskedjan Jula växer snabbt både med fler fysiska butiker och en snabbt ökande e-handel. Med målet att både komprimera sin lagerhållning och samtidigt öka effektiviteten i plocket i centrallagret i Skara har Jula fattat beslut om att investera i en Autostore-lösning från Element Logic.

Läs mer »

Trafikanalys: Elektrifierade lastbilar ökar kraftigt kommande år

Statistikmyndigheten Trafikanalys uppger i en ny rapport att antalet nyregistrerade fordon kommer fortsatt att ligga på låga nivåer under 2024, men öka igen under 2025-2027 i takt med ett förbättrat konjunkturläge. En annan slutsats är att elektrifieringen av lastbilar fortsätter i snabb takt där även tunga eldrivna lastbilar köps i allt högre grad.

Läs mer »