Rusta växer med swisslog

Snabbväxande detaljhandelskedjan Rusta har fattat beslut om att expandera sitt centrallager i Norrköping i samarbete med Swisslog. Expansionen innebär att det befintliga lagret på 120 000 kvadratmeter byggs ut med ytterligare 8 000 kvm höglager.

– Vi har sedan flera år en plan för hur vi ska möta vår fortsatta tillväxt med en utökad lagerkapacitet. Med den aktuella utbyggnaden klarar vi av att hantera den fortsatta tillväxten ytterligare några år. Vi analyserar nu hur vi ska möta behovet av framtida lagerkapacitet därefter, säger Magnus Hallin, Logistikchef på Rusta.

Den beslutade utbyggnaden sker tidigare än vad som ursprungligen planerades och består bland annat av 8 höglagerkranar i det automatiserade pallagret samt ytterligare lagerytor för fristapling av gods. Rusta har under flera år haft en kraftig tillväxttakt samtidigt som detaljhandeln i övrigt upplever en stagnation. I dagsläget har Rusta 91 varuhus i Sverige, 28 i Norge och 2 i Tyskland och förra året förvärvades den finska detaljhandelskedjan Hong Kong med 24 varuhus. Under 2019 avser kedjan öppna ytterligare 12 varuhus. I princip alla varor, till samtliga marknader kommer under överskådlig tid att hanteras på centrallagret i Norrköping.

– Ända sedan 2014 när vi byggde den fösta etappen av centrallagret har vi haft ett mycket gott samarbete med Swisslog och deras kompetenta projektledning. Vi känner varandra väl och har ända sedan starten ett mycket bra och förtroendefullt partnerskap, säger Magnus Hallin.

Swisslog är totalintegratör av den nya automatiserade anläggningen. I leveransen ingår 57 000 pallplatser som betjänas av 8 Vectura höglagerkranar samt tillhörande ProMove bansystem. Dessutom ingår en uppgradering av mjukvaran SynQ och en förlängning och utvidgning av service- och supportavtal. Därmed kommer anläggningen efter tillbyggnaden att bestå av drygt 120 000 pallplatser, 17 Vectura höglagerkranar, ett utbyggt bansystem – såväl vid godsmottagning som utlastning – vilket ger Rusta en bättre förmåga att hantera större flöden med god redundans. Byggstart är planerad hösten 2019 och den utbyggda delen av anläggningen beräknas tas i drift under våren 2020.

Amazon: ”Koldioxidneutrala leveranser 2030”

Dave Clark, Amazons senior Vice President Worlwide Operations meddelade förra veckan att 50 % av företagets leveranser ska vara koldioxidneutrala 2030. För att uppnå det målet lanseras nu programmet Shipment Zero. Sedan tidigare bedriver Amazon ett omfattande hållbarhetsarbete, som bland annat har som långsiktigt mål att använd 100 % förnybar energi i bolagets globala infrastruktur. Vägen dit går bland annat via eldrivna fordon, returförpackningar, biobränslen och annan förnybar energi.

Läs mer

Catena investerar 250 miljoner och tecknar avtal med PostNord

PostNord satsar vidare i i södra Sverige genom att ingå ett 15-årigt hyresavtal med Catena avseende en ny terminal i Logistikposition Tostarp i Helsingborg. Samtidigt investerar Catena 250 Mkr i den nya terminalen och inleder därmed den fjärde etableringen i området. Terminalen blir 18 300 kvadratmeter och är avsedd för hantering av styckegods, paket och brev.

– Vi ser att e-handeln fortsätter att växa kraftigt; vår egen E-barometern förutspår 14 procent i år*. Det möter vi bland annat genom strategiska investeringar, som den nya terminalen i Helsingborg, säger Annemarie Gardshol, vd PostNord Sverige. 

Terminalen blir cirka 18 000 kvadratmeter stor och byggs i bästa logistiska läge invid E4 och E6/E20. Logistikposition Tostarp omfattar i sin helhet cirka 280 000 kvadratmeter tomtareal och de flesta hyresgäster finns inom digitalt driven handel.

FedEx satsar på robotleveranser

Förra veckan offentliggjorde FedEx sina planer på att utveckla en autonom leveransrobot, ”the FedEx SameDay Bot”. Som namnet antyder ska roboten leverera samma-dag-leveranser, i första hand från detaljhandeln till konsumenter. Leveransroboten finns än så länge endast på prototypstadiet och förevisades den 26 februari i den amerikanska pratshowen The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Prototypen ska nu färdigställas så att den möter kundernas krav, krav på säkerhet och andra regelverk meddelar FedEx.

Läs mer

SCE #1 2019

  • TEMA: Det uppkopplade försörjningsnätverket
  • Intervju: Johan Reventberg
  • Blockchain: potentialen i supply chain
  • Supply chain 4.0 – mest snack, eller…?

Var med i nästa nummer! Det uppkopplade logistiknätverket – SC 4.0

I årets första SCE, #1 2019, fokuserar vi särskilt på den snabba utvecklingen av digitaliseringen i logistik och varuförsörjning – SC 4.0. Ur innehållet:

  • Utmaningar och framgångsfaktorer för det uppkopplade logistiknätverket, Supply Chain 4.0
  • Visibilitet och kollaboration en grundbult
  • IoT på frammarsch
  • AI, dataanalys och optimering
  • Var finns best practice?

Vill du vara med? Mejla oss här!

Se utgivningsplan för 2019

DHL Express ”Top Employer” för femte året i rad

Tillsammans med DHL Express i 60 andra länder har DHL Express i Sverige utsetts till Top Employer för femte året i rad. Utmärkelsen delas ut till arbetsgivare som erbjuder den bästa arbetsmiljön för medarbetare att utvecklas både professionellt och personligt, skriver DHL i ett pressmeddelande.

– Att ha motiverade och engagerade medarbetare är ryggraden av vår verksamhet på DHL Express, säger Peter Ervasalo, vd DHL Express Sverige.

Läs mer

Coop Norge investerar i nytt automatiserat centrallager

Coop Norge SA – Norges största dagligvaruföretag – väljer Swisslog som automationspartner för ett nytt automatiserat distributionscenter i Langhus, två mil utanför Oslo. Den nya anläggningen är avsedd för Coop Norges snabbväxande butiks- och e-handel inom non food segmentet, Coop Faghandel där ett stort antal kedjor ingår.

– Vi genomförde en omsorgsfull upphandling där vi ställde höga krav på kostnadseffektivitet, flexibilitet och skalbarhet. Swisslog visade sig vara den automationspartner som bäst mötte våra behov och krav, säger Henning Røberg, Coop Norges projektledare för anläggningen i Langhus.

Byggnationen av ett nytt höglager är redan i gång och målet är att anläggningen ska vara i full drift i början av 2021.

Läs mer

Finalisterna utsedda i PostNord Logistics Award

Nu är årets fyra finalister i PostNord Logistics Award utsedda: Alfa Laval, Servistik, Sportamore och ECMO Centrum. Juryn har valt de fyra finalisterna med hänsyn till logistiklösningarnas innovationskraft, effektivitet och lönsamhet samt hållbarhet och samhällsansvar.

– Årets samtliga finalister har logistiklösningar som visat sig vara både lönsamma och konkurrenskraftiga. Genom priset vill vi lyfta dem som skapar smarta logistiklösningar och inspirera fler aktörer till hur innovativ logistik både kan stärka affären och göra den mer hållbar och mer effektiv, säger Mats Abrahamsson, juryns ordförande och professor i logistik vid Linköpings universitet.

Vem som slutligen vinner det prestigefyllda priset offentliggörs den 21 mars i samband med ett logistikseminarium i Stockholm.

Läs mer

Hämta paketet på bussen? Amazon har patentet

Amazon är marknadsledande även vad gäller att patentera kreativa idéer. I dagarna meddelades att Amazon har tagit patent på en modell för att hämta paket på allmänna bussar, spårvagnar eller tunnelbanor. Modellen benämns ”Mobile pick-up location” och tanken är att en passagerare med hjälp av en kod och biometrisk identifiering ska kunna hämta sitt paket i ett lastutrymme med leveransboxar på bussen eller tåget.

Läs mer